A nyíregyházi pizzavonal

A pizzéria jelenleg Nyitva van.

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pizza Globál Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye :  4400 Nyíregyháza Berenát Utca 16., Telephelye: 4400 Nyíregyháza Schmidt Mihály út 1. cégjegyzékszám: 15-09-087-815 adószáma: 28796480-2-15  elérhetőségek: info@pizzamaffia.hu Tel.szám: +36 42 44 13 44; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.pizzamaffia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).


Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.
 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, ami a www.pizzamaffia.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található élelmiszer web áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.2. A www.pizzamaffia.hu szolgáltatásait bárki (18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselő engedélyével rendelkező személy) jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A sikeres regisztrációval a Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.3. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelő a megrendelést csak a megrendeléstől számított 10 percig jogosult lemondani. A feleknek erre telefonon van lehetősége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla kiállításakor.

2. Regisztráció

2.1 A regisztrációval Megrendelő félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.2 A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Megrendelő bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszeréből. A Megrendelőnek e-mailen van erre lehetősége. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszeréből.

2.3. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a +36 42 44 13 44-es telefonszámon van lehetőség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

2.4.NYITVATARTÁS:

Hétfőtől - szombatig: 10.00 - 22.00-ig

Vasárnap: 12.00 - 22.00-ig

3. Megrendelés

3.1. A weboldalról megrendelhető termékek árának megváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.2. A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.4. Szolgáltató a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Ennek technikai jellegû hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az átvételkor a szállítási díjjal együtt kiegyenlíti.

3.5. A weboldalon található árak a csomagolás költségét is tartalmazzák. Az akciókkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát az Eladó fenntartja.

3.6.  A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar

3.7. A pizzamaffia.hu fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes termékek elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az online áruház jogi felelősséget nem vállal.

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelő részére, amik közül a megrendelés elküldése előtt választhat a Megrendelő.

Rendelés esetén az alábbi fizetési módok közül választhatsz, készpénzes fizetési módnál kérjük, figyelj a címletre is:

•    Készpénz < 5.000 (5.000 Ft-nál kisebb címletekkel.)

•    Készpénz 5.000 (5.000 Ft-os címlettel.)

•    Készpénz 10.000 (10.000 Ft-os címlettel.)

•    Készpénz 20.000 (20.000 Ft-os címlettel.)

•    Szép kártya

•    Bankkártya

•    Visa, Master Card

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az étkezési jegyből készpénz nem adható vissza. Illetve érvénytelen és/vagy sérült étkezési jegyet, készpénzt nem áll módunkban elfogadni.

4.2. A Megrendelőnek akkor van lehetősége a házhoz szállított ételek mobil bankkártya terminál segítségével a helyszínen kiegyenlíteni, amennyiben a bankkártyás fizetési igényét a megrendelés megjegyzés rovatban feltüntetésre került vagy diszpécserüknek jelezte.

4.3. A kiszállítást végző személy a kártyás fizetésnél Megrendelőtől egyéb személyes fényképes okmányt is elkérhet. A Megrendelő címén történő bankkártyás fizetési szolgáltatás limitált mennyiségben tudjuk kiegyenlíteni.

4.4. Bankkártyával kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik, az összeget visszautaljuk, aminek az átfutási ideje akár 30 nap is lehet Banktól függően. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

5. Szállítás

5.1. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

5.2. Szolgáltató 1800 Ft alatti megrendeléseket nem tudja teljesíteni Megrendelőnek. Ha a megrendelés összege nem éri el az 1800 Ft-ot, a Szolgáltató egyoldalúan elállhat a teljesítéstől.

5.3. Alkohol termékeket csak 18 év feletti vevőinknek szállítunk ki. Az életkor ellenőrzését futáraink végezhetik. Amennyiben a Megrendelő az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, a futár az alkohol termék átadását megtagadhatja.

5.3. Amennyiben a Megrendelő a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetőségen tényleges nem érhető el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját törölni, illetve jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.

5.4. Amennyiben az Étterem pillanatnyi kapacitása nem elegendő a Megrendelő kiszolgálására és előre láthatóan nem tudja teljesíteni a rendelést, azt köteles a Megrendelővel a teljesíthetetlen rendelés elfogadása előtt közölni.

5.5. Az egyértelmûen hamis adatokkal regisztrált Megrendelőket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni.

5.6. Szállítási idő: 70-80 perc

Ingyenes kiszállítás: Nyíregyháza belterületén + Sóstó, Sóstóhegy (a Nyírség utcáig)

Minimum rendelés 1800 Ft.

Nyíregyháza, Huszár telepre csak előre fizetett rendelést szállítunk ki.

+500 Ft. : Borbánya, Kistelekiszőlő Tünde utcától, Kertváros, Oros (Praktikertől), Michelin, Simai út sorompótól, Kőlapos, Sóstóhegy Nyírségtől és Aranykalász sortól, Debreceni út, Tiszavasvari út

+700 Ft. : Nyírszőlős, Nyírpazony,  Ipari Park,  Oros Kezdő utcától, Huszár telep, Tokaji út Sirály utcától, Lego, Salamonbokor

+1000 Ft. : Rozsrétszőlő, Nyírjes, Nagyszállás, Jánosbokor, Búji út, Bonduelle Axial Orosi tó

+1500 Ft. : Nyírtelek, Császárszállás,  Vajdabokor, Libabokor, Felsőskút, Újtelekbokor, Butyka

+2000 Ft. : Kótaj, Kemecse, Nagycserkesz, Gyulatanya, Garai lovastanya

+3000 Ft. : Felsősima, Vasmegyer, Varjúlapos, Belegrád, Görögszállás, Haas tanya

A fentiekben fel nem tüntetett körzetek szállítási költségével kapcsolatban egyeztessen diszpécserünkkel.

Amennyiben a kézbesítési címen lévő épületben nincs lift, vagy van, de éppen nem üzemel, akkor a futárunk maximum a 4. emeletig köteles felvinni a terméket.

6. Panaszkezelés

6.1. Amennyiben a Megrendelőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az

Eladó részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:
E-mail:info@pizzamaffia.hu
Telefonszám:+36/42/44-13-44
 

6.2. Ha nem vagy elégedett termékünkkel, kérjük, jelezd felénk, ezzel is segítve munkánkat.
De csak abban az esetben tudjuk a panaszt kezelni, ha:

  • a termék kézhezvételétől számított 30 percen belül jelzi panaszát
  • legyen meg az étel 80 - 90%-a és
  • az eredeti csomagolásban kérjük vissza


6.3. Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Megrendelőt tájékoztatja. Amennyiben Megrendelő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

6.4. A Szolgáltató a Rendelések hibátlan teljesítésére köteles. A Rendelés tárgyának fizikai és jogi hibáiért a Szolgáltató a szavatosság szabályai szerint felel a Felhasználóval szemben, a magyar Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően.   

6.6. A benyújtott panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy személyes adatait (családi és utónév, értesítési cím és opcionálisan e-mail cím, valamint telefonszám), a panasz okát és a Felhasználó kérését.

6.7.  A panaszt benyújtó felet a Szolgáltató a panaszbejelentésben bejelentés módjától függően, telefonon vagy e-mailben értesíti a kivizsgálás módjáról és eredményéről.

7. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

7.1. Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Megrendelőkre terjed ki. Az Eladó és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Megrendelő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.


7.2. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan időre szól.
Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerû időn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét.

7.4. A Szolgáltató által üzemeltetett www.pizzamaffia.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.5. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.6. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

7.7. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.8. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.9. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba.

7.10. Amennyiben Megrendelőnek olyan kérdése lenne, mely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján nem egyértelmû kérjük, forduljon az üzletvezetőhöz és kollégánk megválaszolja kérdését.

Pizzarendelő vonalak, melyeken rendelésedet fogadjuk: +36 (42) 44 13 44-es és a +36 (70) 246 5321;

Ha nem vagy elégedett termékünkkel, kérjük jelezd felénk minőség vonalunkon!
Panaszkezelés a +36 (70) 744 72 70-es telefonszámon. (Rendelést ezen a számon nem tudunk fogadni!)

A panaszt abban az esetben tudjuk csak kezelni, ha:
A TERMÉK KÉZHEZVÉTELÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 PERCEN BELÜL JELZED A PROBLÉMÁT, LEGYEN MEG AZ ÉTEL 80 - 90%-A, ÉS AZ EREDETI CSOMAGOLÁSBAN KÉRJÜK VISSZA