x
Műanyagmentes július 28-as pizza akció - top
Rendelésem
A következő sorsolás időpontja
Holnap
11 órakor
Mai nyertesek
Suri Máté 07. 22. 20 ó.
Balajti Gábor 07. 22. 16 ó.
Bíró Dániel 07. 22. 13 ó.
Hodos Dóra 07. 22. 11 ó.
Főoldal › Általános szerzõdési feltételek

Általános szerzõdési feltételek

Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Quercus-Trade .Korlátolt Felelõsségû Társaság (Székhelye :  4400 Nyíregyháza Berenát Utca 16., Telephelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói Út 38 cégjegyzékszám: 15-09-069-102 adószáma: 13244640-2-15  elérhetõségek: info@pizzamaffia.hu Tel.szám: +36 42 44 13 44; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.pizzamaffia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevõ felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).


Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történõ regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata elõtt tanulmányozza át.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerzõdés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató által nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, ami a www.pizzamaffia.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található élelmiszer web áruházon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerzõdésben meghatározott Felek között jön létre.

1.1. A Weboldalon történõ vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és feltételekkel.

1.2. A www.pizzamaffia.hu szolgáltatásait bárki (18. életévét betöltött személy, vagy törvényes képviselõ engedélyével rendelkezõ személy) jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A sikeres regisztrációval a Megrendelõ az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja és azt magára nézve kötelezõnek ismeri el.

1.3. A megrendelés leadása nem minõsül szerzõdésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, azonban a Megrendelõ a megrendelést csak a megrendeléstõl számított 10 percig jogosult lemondani. A feleknek erre telefonon van lehetõsége. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelõsséget, amennyiben az adott áru idõközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerzõdés az áru megvásárlása során, a csomagolás teljesítésével jön létre, a rendeléshez tartozó számla kiállításakor.

2. Regisztráció

2.1 A regisztrációval Megrendelõ félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez.

2.2 A személyes adatok kezelésének hozzájárulását Megrendelõ bármikor visszavonhatja, illetve töröltetheti magát a Szolgáltató rendszerébõl. A Megrendelõnek e-mailen van erre lehetõsége. A Szolgáltató a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 napon belül jogosult törölni a rendszerébõl.

2.3. A Szolgáltatót a Megrendelõ által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha a Megrendelõ a felhasználó nevét, jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatása a bejelentkezés után lehetséges. Aktív rendelést érintõ adatok módosítására a +36 42 44 13 44-es telefonszámon van lehetõség, abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

2.4.NYITVATARTÁS:

Hétfõtõl - szombatig: 10.00 - 23.00-ig

Vasárnap: 12.00 - 23.00-ig

3. Megrendelés

3.1. A weboldalról megrendelhetõ termékek árának megváltoztatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezõtlenül nem befolyásolja.

3.2. A Megrendelõ a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerzõdési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelõtõl és csak akkor fogadja el, ha a Megrendelõ a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti.

3.4. Szolgáltató a Megrendelõ vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követõen köteles a Megrendelõ részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Ennek technikai jellegû hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelõsségre nem vonható. Megrendelõ kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az átvételkor a szállítási díjjal együtt kiegyenlíti.

3.5. A weboldalon található árak a csomagolás költségét is tartalmazzák. Az akciókkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát az Eladó fenntartja.

3.6.  A megrendelés és visszaigazolás nyelve: Magyar

3.7. A pizzamaffia.hu fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós termékkínálatot elõzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes termékek elérhetõségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési idõpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért az online áruház jogi felelõsséget nem vállal.

4. Fizetési feltételek

4.1. A megrendelésre kerülõ termék/termékek fizetésére több mód adott a Megrendelõ részére, amik közül a megrendelés elküldése elõtt választhat a Megrendelõ.

Rendelés esetén az alábbi fizetési módok közül választhatsz, készpénzes fizetési módnál kérjük, figyelj a címletre is:

•    Készpénz < 5.000 (5.000 Ft-nál kisebb címletekkel.)

•    Készpénz 5.000 (5.000 Ft-os címlettel.)

•    Készpénz 10.000 (10.000 Ft-os címlettel.)

•    Készpénz 20.000 (20.000 Ft-os címlettel.)

•    Szép kártya

•    Bankkártya

•    Visa, Master Card

•    Erzsébet utalvány

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelõt, hogy az étkezési jegybõl készpénz nem adható vissza. Illetve érvénytelen és/vagy sérült étkezési jegyet, készpénzt nem áll módunkban elfogadni.

4.2. A Megrendelõnek akkor van lehetõsége a házhoz szállított ételek mobil bankkártya terminál segítségével a helyszínen kiegyenlíteni, amennyiben a bankkártyás fizetési igényét a megrendelés megjegyzés rovatban feltüntetésre került vagy diszpécserüknek jelezte.

4.3. A kiszállítást végzõ személy a kártyás fizetésnél Megrendelõtõl egyéb személyes fényképes okmányt is elkérhet. A Megrendelõ címén történõ bankkártyás fizetési szolgáltatás limitált mennyiségben tudjuk kiegyenlíteni.

4.4. Bankkártyával kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik, az összeget visszautaljuk, aminek az átfutási ideje akár 30 nap is lehet Banktól függõen. A bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelõen történik. A bankkártya adatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá.

5. Szállítás

5.1. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Megrendelõ által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

5.2. Szolgáltató 1000 Ft alatti megrendeléseket nem tudja teljesíteni Megrendelõnek. Ha a megrendelés összege nem éri el az 1000 Ft-ot, a Szolgáltató egyoldalúan elállhat a teljesítéstõl.

5.3. Alkohol termékeket csak 18 év feletti vevõinknek szállítunk ki. Az életkor ellenõrzését futáraink végezhetik. Amennyiben a Megrendelõ az életkorát igazolni nem tudja, vagy nem kívánja, a futár az alkohol termék átadását megtagadhatja.

5.3. Amennyiben a Megrendelõ a vételárat a kiszállított termék után nem fizeti meg, illetve az általa megadott elérhetõségen tényleges nem érhetõ el, valamint ha több alkalommal a Szolgáltatónak kárt okozva tévesen adja le a megrendeléseket, akkor a Szolgáltató jogosult a Megrendelõ regisztrációját törölni, illetve jogosult a megrendelés teljesítését megtagadni.

5.4. Amennyiben az Étterem pillanatnyi kapacitása nem elegendõ a Megrendelõ kiszolgálására és elõre láthatóan nem tudja teljesíteni a rendelést, azt köteles a Megrendelõvel a teljesíthetetlen rendelés elfogadása elõtt közölni.

5.5. Az egyértelmûen hamis adatokkal regisztrált Megrendelõket a Szolgáltató jogosult az adatbázisából törölni.

5.6. Szállítási idõ: 60-90 perc

Ingyenes kiszállítás: Nyíregyháza belterületén + Sóstó, Sóstóhegy (a Nyírség utcáig)

Minimum rendelés 1000 Ft.

+300 Ft. : Borbánya, Kertváros, Kistelekiszõlõ, Oros (Tejporgyártól), Borbánya (Tünde utcától), Tiszavasvári út.

+500 Ft. : Nyírszõlõ, Nyírpazony, Rozsrétszõlõ, Ipari Park

+1000 Ft. : Nyírtelek.

A fentiekben fel nem tüntetett körzetek szállítási költségével kapcsolatban egyeztessen diszpécserünkkel.

Amennyiben a kézbesítési címen lévõ épületben nincs lift, vagy van, de éppen nem üzemel, akkor a futárunk maximum a 4. emeletig köteles felvinni a terméket.

6. Panaszkezelés

6.1. Amennyiben a Megrendelõnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az

Eladó részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:
E-mail:info@pizzamaffia.hu
Telefonszám:+36/42/44-13-44

6.2. Ha nem vagy elégedett termékünkkel, kérjük, jelezd felénk, ezzel is segítve munkánkat.
De csak abban az esetben tudjuk a panaszt kezelni, ha:

  • a termék kézhezvételétõl számított 30 percen belül jelzi panaszát
  • legyen meg az étel 80 - 90%-a és
  • az eredeti csomagolásban kérjük vissza


6.3. Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményérõl legkésõbb 30 napon belül a Megrendelõt tájékoztatja. Amennyiben Megrendelõ a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.

6.4. A Szolgáltató a Rendelések hibátlan teljesítésére köteles. A Rendelés tárgyának fizikai és jogi hibáiért a Szolgáltató a szavatosság szabályai szerint felel a Felhasználóval szemben, a magyar Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelõen.   

6.6. A benyújtott panasznak tartalmaznia kell a panaszt benyújtó személy személyes adatait (családi és utónév, értesítési cím és opcionálisan e-mail cím, valamint telefonszám), a panasz okát és a Felhasználó kérését.

6.7.  A panaszt benyújtó felet a Szolgáltató a panaszbejelentésben bejelentés módjától függõen, telefonon vagy e-mailben értesíti a kivizsgálás módjáról és eredményérõl.

7. A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

7.1. Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Megrendelõkre terjed ki. Az Eladó és a Megrendelõ közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelõ megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelõ a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Megrendelõ részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.


7.2. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF határozatlan idõre szól.
Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévõ megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

7.3. A szerzõdõ Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a peren kívüli egyeztetések, tárgyalások nem lehetségesek, vagy azok ésszerû idõn belül nem vezetnek eredményre, a Felek a jogvita rendezésére, értékhatártól függõen kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes helyi, illetve megyei bíróság kizárólagos illetékességét.

7.4. A Szolgáltató által üzemeltetett www.pizzamaffia.hu webáruház biztonsági foka megfelelõ, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelõ részérõl az Internet technikai és mûszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetõségek elfogadását.

7.5. A Szolgáltató nem felelõs semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Megrendelõt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.6. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépérõl, illetve beállíthatja böngészõjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

7.7. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövõ szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Megrendelõ adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelõ adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.8. Felhasználó a regisztrációval az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezõnek ismeri el.

7.9. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejûleg lép hatályba.

7.10. Amennyiben Megrendelõnek olyan kérdése lenne, mely jelen Általános Szerzõdési Feltételek alapján nem egyértelmû kérjük, forduljon az üzletvezetõhöz és kollégánk megválaszolja kérdését.

Ha nem vagy elégedett termékünkkel, kérjük jelezd felénk minőség vonalunkon,
ezzel is segítve munkánkat: 06 70/535 0054
De csak abban az esetben tudjuk a panaszt kezelni, ha:
  • a termék kézhezvételétől számított 30 percen belül jelzed a problémát
  • legyen meg az étel 80 - 90%-a
  • és az eredeti csomagolásban kérjük vissza
A fenti telefonszámon kizárólag a panasz bejelentéseket tudjuk fogadni!
Rendelni továbbra is a +36 42/ 44 13 44 -es és a +36 70/ 246 5321-es
telefonszámon tudsz!